Showing 1-20 of 62 items.

Ik zweer bij de ster als zij ondergaat.

Uw makker Mahomet dwaalt niet, en hij is niet afgeleid.

Evenmin als hij door zijn eigen wil spreekt.

Het is niets anders dan eene openbaring die hem gedaan werd.

Een die machtig is in macht. Leerde het hem

Een met verstand begaafd.

En hij verscheen in het hoogste gedeelte van den gezichteinder.

Daarna naderde hij den profeet en kwam immer nader tot hem.

Tot hij op twee ellebogen afstands van hem, of nog nader was.

En hij openbaarde zijn dienaar, wat deze openbaarde.

Het hart van Mahomet stelde datgene wat hij gezien had, niet valschelijk voor.

Wilt gij dus met hem twisten, nopens hetgeen hij zag?

Hij zag hem ook op een anderen tijd.

Bij den lotus-boom, naast welken geen doorgang is.

Het is nabij den tuin van eeuwig verblijf.

Toen de lotus-boom bedekte, datgene wat bedekt is.

Wendde zijn oog zich niet af, en dwaalde evenmin.

En hij aanschouwde werkelijk sommige der grootste teekenen van zijn Heer.

Wat denkt gij van El-Lat, en al Ozza.

En Menat, die andere, derde godin?.