Showing 1-20 of 62 items.

Při hvězdě padající!

Váš druh nebloudí, ani nebyl sveden,

ani nehovoří z vlastního popudu svého.

Je to vnuknutí pouze, jež bylo mu vnuknuto,

jemuž naučil jej silný mocí,

silou vládnoucí; a vzpřímeně se tyčil,

zatímco na nejvyšším obzoru byl.

Potom se přiblížil a dolů se spustil,

až na vzdálenost dvou luků či ještě blíže byl,

a vnukl svému služebníkovi to, co mu vnukl.

A srdce jeho mu v tom, co viděl, nelhalo.

Chcete snad pochybnost vyslovit o tom, co zřel?

A věru jej viděl již u příležitosti sestoupení jiného

poblíže lotosového stromu u okraje nejzazšího,

u něhož je zahrada příbytku věčného.

A když přikrylo lotosový strom to, co jej krylo,

oko se neodvrátilo ani nebloudilo,

a věru spatřil on největší ze znamení Pána svého!

Uvažovali jste o al-Lát a al-´Uzzá

a Manát, té třetí, jiné?