Showing 1-20 of 62 items.

Tako mi zvijezde kad zalazi,

vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!

On ne govori po hiru svome –

to je samo Objava koja mu se obznanjuje,

uči ga jedan ogromne snage,

razoriti, koji se pojavio u liku svome

na obzorju najvišem,

zatim se približio, pa nadnio –

blizu koliko dva luka ili bliže –

i objavio robu Njegovu ono što je objavio,

srce nije poreklo ono što je vidio,

pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?

On ga je i drugi put vidio,

kod Sidretu-l-muntehaa,

kod kojeg je džennetsko prebivalište,

kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –

pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,

vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.

Šta kažete o Latu i Uzzau

i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –