Showing 1-20 of 128 items.

Guds ordning realiseres. Prøv ikke å påskynde det. Ære være Ham! Opphøyet er Han over alt de setter ved Hans side!

Han sender englene ned med Ånden av Sin ordning over hvem Han vil av Sine tjenere: «Advar, at det er ingen Gud utenom Meg! Så frykt Meg!»

Han skapte himlene og jorden på alvor. Opphøyet er Han over det de setter ved Hans side!

Mennesket har Han frembrakt av en sæddråpe, og straks er han klart kranglevoren.

Husdyrene har Han frembrakt for dere. I dem er varme klær, nyttige ting, og dere spiser dem.

De er et vakkert syn for dere når dere driver dem hjem om kvelden, og drar ut med dem om morgenen på beite.

De bærer deres oppakning til steder dere bare med stor møye kunne nå. Sannelig. Herren er velvillig, nåderik.

Og hesten, muldyret og eslet for at dere kan ri, og som pryd. Han skaper mer enn dere vet.

Gud påligger omsorg for veien, men noen går til siden. Om Han hadde villet, kunne Han vist dere alle til veien.

Han er det som sender vann fra oven, som drikke for dere. Ved dette vokser trær og kratt, hvor dere kan beite buskapen.

Og derved lar Han korn vokse, og oliven, palmetrær, druer og alskens frukt. Heri er sannelig jærtegn for folk som tenker.

Han har stilt i deres tjeneste natt og dag, sol og måne, og også stjernene, til tjeneste ved Hans ordning. Heri er sannelig jærtegn for folk som bruker forstanden.

I det som Han har latt vokse frem for dere på jorden av forskjellig sort, er det visselig jærtegn for folk som tenker etter.

Og Han har stilt havet i deres tjeneste, så dere kan spise fersk føde, og hente ut av det prydsaker, som dere kan bære. Og du ser skipene plaske seg frem for at dere kan søke lykken ved Hans gunst, så dere måtte vise takknemlighet.

Han har satt faste fjell på jorden, så den ikke skal svaie med dere. Og elver og fremkomstveier, så dere må finne frem,

og landemerker. Og ved stjernene finner man rett vei.

Er vel Han som skaper som den som intet skaper? Vil dere ikke tenke etter?

Om dere vil telle Guds velgjerninger, kan dere ikke regne dem opp! Gud er tilgivende, nåderik.

Gud vet om det dere skjuler, og det dere bærer åpent frem.

De guder som menneskene påkaller utenom Gud, har intet skapt.