Showing 1-20 of 128 items.

Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

On šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima hoće:"Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!"

On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik!

I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite;

ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite,

a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv –

i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvoriće i ono što ne znate.

Allahovo je da ukaže na Pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio.

On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate;

On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju;

On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene – to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju –

i svim onim raznobojnim što vam na Zemlji stvara – to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju.

On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili.

On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate,

i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju.

Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se!

Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je –

Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.

A oni kojima se oni, umjesto Allahu, klanjaju – ništa ne stvaraju; oni su sami stvoreni;