Showing 41-60 of 128 items.

One koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo još na ovome svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na onome svijetu biće još veća – kad bi oni samo znali! –

onima koji budu trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali.

Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate –

jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur"an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.

A zar su sigurni oni koji ružne podmuklosti snuju – da ih Allah neće u zemlju utjerati ili da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći,

ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti – oni neće umaći! –

ili da ih neće malo-pomalo kažnjavati? Ali, Gospodar vaš je doista blag i milostiv.

Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje Allahu poslušno i da je ono pokorno?

Allahu se klanja sve živo na nebesima i na Zemlji, u prvom redu meleki, i oni se ne ohole,

boje se Gospodara svoga, koji vlada njima, i čine ono što im se naredi.

Allah kaže:"Dvojici bogova se ne klanjajte! – samo je jedan Bog – i samo se Mene bojte!"

Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite?

Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite.

I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas Gospodara svoga s drugim izjednači

da bi nezahvalnost pokazali prema onome što smo im Mi dali. Pa uživajte, ali, zbilja, znaćete!

Mnogobošci onima koji ništa ne znaju ostavljaju dio hrane koju im Mi dajemo. Allaha mi, bićete, sigurno, pitani zato što stalno laži izmišljate.

Oni Allahu kćeri pripisuju – hvaljen neka je On! – a sebi ono što priželjkuju.

I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten,

krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena; da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!

Oni koji u onaj svijet ne vjeruju hrđavih su osobina, a Allah ima svojstva najuzvišenija; On je silan i mudar.