Showing 1-20 of 40 items.

พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร ?

(ถาม) ถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ

ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่

เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ ?

และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ ?

และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน

และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน

และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย

และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ

และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ด (ชั้นฟ้า)

และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้า

และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายมากเมฆฝน

เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืช และพืชผัก

และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น

แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้

วันที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ ๆ

และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบาน

และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง