Showing 1-20 of 40 items.

Мәккә мөшрикләре нәрсәдән сорашалар? Мухәммәд г-м кыямәт хакында сөйләгәч:"Мухәммәд нәрсә сөйли", – дип бер-берсеннән сораштылар".

Алар олугъ кыямәт хәбәреннән һәм ахирәтнең барча хәленнән" хәбәр бирүче Коръәннән сорашалар.

Кыямәт һәм Коръән хакында дөньядагы кешеләр төрле фикердәләр.

Юк әле тыныч кына тормасыннар, кыямәткә һәм Коръәнгә ышанмауларының ахыры кайда барганын тиздән белерләр.

Моның соңында тиздән белерләр ышанмаулары, кабахәт эш икәнлеген!

Әйә җирне аларга торырга яраклы кылмадыммы.

Дәхи селкенмәсен өчен тауларны җиргә кадак кылмадыммы.

Дәхи сезне ирле-хатынлы итеп халык кылдык.

Дәхи йокыны тәннәрегезгә истирахәт кылдык.

Дәхи төнне сезгә пәрдә кылдык.

Дәхи көндезне тереклегегез өчен кәсеп кылырга якты кылдык.

Дәхи өстегездә җиде кат мәхкәм күкләрне бина кылдык.

Дәхи бик яктыртучы һәм җылы бирүче кояшны халык кылдык.

Дәхи болытлардан бере артыннан бере коелучы яңгыр суын иңдердек.

Ул су белән төрле икмәк орлыкларын вә төрле үләннәрне.

Вә агачларны, бер-берсенә уралып үскән җимеш бакчаларын үстермәклегебез өчен.

Тәхкыйк хакны батылдан аера торган көн сәваб вә ґәзаб вәгъдә ителгән көндер.

Бер көнне сурда өрелер дә, хисаб өчен төркем-төркем булып килерсез.

Күк ачылыр да, анда ишекләре булыр.

Дәхи таулар йөртелерләр, тузган тузан кеби булырлар.