Showing 1-20 of 40 items.

VAD FRÅGAR de varandra om

[De frågar] om det viktiga tillkännagivandet,

om vars [innebörd] meningarna går isär.

Men [de behöver inte fråga]! De skall snart få visshet.

Ja, de skall sannerligen snart få visshet!

HAR VI inte gjort jorden till en bädd [över vilken ni kan resa ert tält för att] få vila

Och [har Vi inte gjort] bergen som tältpålar?

Vi har skapat er i par, [män och kvinnor,]

och Vi har skänkt er sömnen som ett avbrott för vila

och gjort natten som ett täcke

och dagen så att ni [kan se] att förtjäna ert bröd.

Och Vi har välvt sju fast hopfogade [himlar] över er

och [där] skapat en vitglödande lampa.

Och Vi pressar ut vattnet ur regnmolnen i rikliga flöden

och frambringar därmed säd och [annan] växtlighet

och rikt blommande trädgårdar.

TIDEN FÖR Åtskillnadens dag [då de goda skall skiljas från de onda] är fastställd.

Det är den Dag då det skall stötas i basunen och ni skall skynda fram [ur gravarna] i myllrande massor,

och himlen skall öppnas som [om den varit försedd med] portar

och bergen skall tona bort som hägringar.