Showing 1-20 of 40 items.

Maxay iska waydiinayaan (Gaaladu).

Warkii waynaa xaggiisa (Qiyayaamada ama Quraanka).

Ay isku diiddanaayeen.

Saas ma aha ee way ogaan donaan.

Haddana way ogaandoonaan (wa xa ka dhaca).

Miyaannaan Dhulka gogol ka yeelin.

Buurahana Rukummo (ka yeelin).

Miyannaan idinka Abuurina Noocyo.

Miyannaan Hurdada Raaxo idiinka dhigin.

Miyaannaan Habeenka asturaal idiinka dhigin.

Miyaannaan Maalinta waqti shaqo idiinka dhigin.

Korkiinna miyaannaan ka dhisin Tooddoba xoog leh.

Miyaannaan dhexdeeda yeelin Sirraad aad u ifi (Qorraxda).

Waxaan idiinka soodajinnay daruuraha biyo badan.

Si aan ugu soo bixinno Midho iyo Daaq.

Iyo Beero kulansan (badan).

Maalinta kalabuxu waxay leedahay waqtu go"an.

Waana Maalinta Suurka la afuufi ood u imanaysaan Kooxo.

Samadana waa la furi waxayna yeelan Albaabo.

Buurahana waa la kaxayn waxayna noqon Dhalanteed.