Showing 1-20 of 40 items.

Despre Vestea cea Mare

asupra căreia se ceartă.

Ba nu!... Curând ei vor avea ştire!

Şi iarăşi, curând ei vor avea ştire!

Nu am făcut Noi pământul leagăn,

iar munţii ţăruşi?

Noi v-am creat pe voi cu pereche.

Şi v-am făcut vouă somnul odihnă.

Noi am făcut noaptea veşmânt,

şi am făcut ziua pentru trai.

Am zidit deasupra voastră şapte tării.

Am făcut o candelă dogoritoare.

Şi din nori am trimis apă şuvoi

ca să dea la iveală grâne şi ierburi

şi grădini îmbelşugate.

Da, Ziua Cumpenei este hotărâtă.

În Ziua când se va sufla în trâmbiţă, veţi veni în cete.

Cerul se va deschide şi vor fi numai porţi.

Munţii se vor pune în mişcare şi vor fi numai năluciri.

Gheena ce stă la pândă