Showing 1-20 of 40 items.

Hva snakket de med hverandre om?

Om det store budskap,

som de er uenige om.

Nei, sannelig skal de få å vite!

Så sannelig skal de få å vite!

Har Vi ikke gjort jorden til et leie?

Og fjellene til støttepilarer?

Vi har skapt dere parvis

og gitt dere søvnen til hvile

og gjort natten til en kledning

og dagen til å skaffe en levemåte.

Over dere har Vi bygget syv solide himler

og plassert en skinnende lampe,

og Vi lot falle regn fra regntunge skyer i strømmer,

for derved å frembringe korn og planter

og bugnende haver.

Dommens dag er fastsatt.

Den dag det støtes i basunen, og dere kommer i flokker;

når himmelen åpnes og blir dører,

og fjellene settes i bevegelse og blir en luftspeiling.