Showing 1-20 of 40 items.

Nopens wat ondervragen de ongeloovigen elkander?

Nopens het groote nieuws der opstanding.

Omtrent welke zij niet overeenstemmen.

Waarlijk, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.

Nogmaals, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.

Hebben wij de aarde niet als een bed gespreid.

En de bergen als staken om haar te bevestigen?

Hebben wij u niet van twee seksen geschapen.

En bepaald dat gij slapen zoudt om te rusten?

Hebben wij van den nacht, geen kleed gemaakt om u te bedekken.

En hebben wij niet den dag bestemd, ten einde daarop uw levensonderhoud te winnen?

Hebben wij niet zeven stevige hemelen boven u gebouwd.

En daarin eene brandende lamp geplaatst?

En doen wij niet, uit de wolken, een overvloed van water stroomen.

Om daardoor graan en kruiden voort te brengen.

En tuinen, dicht beplant met boomen?

Waarlijk, de dag der scheiding is een onbepaald tijdstip;

De dag waarop de trompet zal klinken, en gij in scharen ten oordeel zult optrekken.

De hemelen zullen geopend wezen, en zij zullen vol poorten zijn, om er de engelen te laten doorgaan.

De bergen zullen voorbijgaan, en als damp worden.