Showing 1-20 of 40 items.

Nač se vzájemně vyptávají?

Na zvěst nesmírnou,

o níž se mezi sebou přou.

Však pozor, záhy poznají,

a znovu: však pozor, záhy poznají!

Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli

a hory jejími podpěrami neučinili?

A v párech jsme vás stvořili

a spánek váš učinili přestávkou

a noc pokrývkou

a den pro získání obživy jsme vám stanovili

a nad vámi sedm pevných postavili

a lampu oslňující tam umístili.

A z mračen déšť vytlačujících jsme vodu v hojnosti seslali vám,

abychom z ní dali vyrůst obilí a rostlinám

i hustě zarostlým zahradám.

Den rozhodnutí věru přijde v čase určeném;

v ten den na pozoun bude zatroubeno a v zástupech dostavíte se

a nebe se otevře a branami stane se

a hory se do pohybu dají a budou přeludem.