Showing 1-20 of 40 items.

(Bu müşriklər) bir-birindən nə haqqında soruşurlar?

Böyük bir xəbər (qiyamət günü) haqqında!

Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.

Xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mütləq biləcəklər!

Bir də (deyirəm) xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mütləq biləcəklər!

Məgər Biz yeri döşək etmədikmi?!

Dağları da dirək?!

Biz sizləri (erkək və dişi olmaqla) cüt-cüt yaratdıq.

Yuxunuzu da istirahət etdik.

Biz gecəni (hər şeyi bürüyən) örtük etdik.

Gündüzü isə dolanışlıq (ruzi qazanmaq) vaxtı etdik.

Üstünüzdə yeddi (qat) möhkəm (göy) qurduq.

Sizin üçün çox parlaq bir çıxar (günəş) yaratdıq.

(Küləklərin sıxdığı) buludlardan şırıl-şırıl tökülən yağmur endirdik ki,

Onunla dən və bitki yetişdirək,

Eləcə də (ağacları bir-birinə) sarmaşan bağlar.

Həqiqətən, (haqla batili) ayırd etmə günü (əzəldən müəyyən edilmiş) bir vaxtdır!

Sur çalınacağı gün (qəbirlərinizdən çıxıb) dəstə-dəstə (məhşərə) gələcəksiniz.

(O gün) göy qapı-qapı (mələklərin yerə enməsi üçün göydə yarıqlar) açılacaqdır.

Dağlar yerindən qopardılıb (havada toz kimi uçaraq) ilğıma dönəcəkdir.