Showing 1-20 of 96 items.

Әгәр вакыйга булачак кыямәт хәле вакыйга булса,

ул кыямәтнең вакыйга булуын ялганлаучы була алмас.

Ул кыямәт Дөньяда тәкәбберләнеп динсез яшәгән кешеләрне түбән төшерүче вә Аллаһудан куркып түбәнчелек белән тотып яшәгән хак мөэминнәрне бөек дәрәҗәгә күтәрүчедер.

Әгәр җирне каты хәрәкәтләндерү илә хәрәкәтләндерсә,

вә таулар каты тетелү илә тетелсәләр

алар чәчелгән тузан кеби булырлар.

Вә сез өч төрле сыйныф булырсыз.

Бер сыйныф уң тараф кешеләредер, уң тараф кешеләренең җәннәтләрдә хәлләре ни хуш яхшыдыр.

Вә икенче сыйныф сул тараф кешеләрдер, сул тараф кешеләрнең хәле җәһәннәмдә ни ямандыр.

Дәхи бер сыйныф кешеләре яхшылыкта алга чыгучылардыр, ягъни Коръән белән гамәл кылып яхшылыкта һәрвакыт алда булырлар.

Әнә шул кешеләр Аллаһуга якын вә хөрмәтле

Алар нигъмәт белән тулган җәннәтләрдәдер.

Ул Аллаһуга якын кешеләр әүвәлге кавемнәрдән бер җәмәгатьтер.

Дәхи соңгы кавемнәрдән аз гына бардыр.

Алтын көмеш вә җәүһәр белән тукылган диваннарда.

Бер-берсенә каршы булыр ул диванга таянган хәлләрендә.

Алар тирәсендә хезмәт белән әйләнерләр мәңге яшь булгучы егетләр.

Тоткасыз кәсәләр вә борынлы комганнар һәм агып торган эчемлекләр тутырылган кәсәләр белән.

Ул эчемлекләр эчүдән башлары һич авыртмас һәм исермәсләр.

Вә алар тели торган җимешләр белән.