Showing 1-20 of 96 items.

NÄR DET kommer som måste komma,

skall ingen bestrida dess verklighet.

[Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra].

Jorden skall skakas av en våldsam skakning

och bergen skall smulas sönder

och bli till stoft, som skingras vida omkring;

och ni [människor] skall delas upp i tre grupper:

De som hör till den högra sidan - och vilka är de som hör till den högra sidan

De som hör till den vänstra sidan - och vilka är de som hör till den vänstra sidan

Och de främsta - de främsta [i tron och i att göra gott].

De skall vara i Guds närhet

i lycksalighetens lustgårdar.

Många av dem är sådana som levde i äldre tider;

men få av dem är av senare släkten.

På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar]

skall de vila mitt emot varandra

och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring

karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa,

[med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus,

och frukter av alla slag som de önskar,