Showing 1-20 of 96 items.

Markay Qiyaamadu dhacdo.

Dhiciddaas wax beenin ma jiro (markay arkaan).

Waana (mid) hoos u dhiga kor u dhiga ah.

Marka la gilgilo Dhulka gilgilid.

Buurahana la riqdo.

Oy noqoto boodh Firdhisan.

Ood ahaataan Saddex nooc, (markaasaa dadka la soo bixin).

Kuwa midigta mari (waa Ehlu-Jannehee), ma taqaan kuwa midigta mari.

Iyo kuwa bidixda mari (waa ehluNaarkee) ma taqaan kuwa Bidixda mari.

Iyo kuwii aad u hormaray.

Waa kuwa Eebe dhaweeyay.

Waxayna gali Jannooyin Nicma leh.

Waana Koox ka mid ah kuwii hore.

Iyo wax yar oo ka mid ah kuwii dambeeyay.

Sariiro Dahab laga sameeyay yayna ku sugnaan.

Oy kuna dangiigsan korkeeda iyagoo is qaabili.

Waxaa la dhex wareegi wiilal waari.

Koobab iyo kildhiyo iyo weel uu ka buuxo macaan socda.

Madax xanuun iyo caqlitagid midna ma leh.

Faakihaday «khudaartay» doonaanna way heli.