Showing 1-20 of 96 items.

Als de onvermijdelijke dag des oordeels plotseling zal komen.

Zal geene ziel de voorspelling zijner komst van valschheid beschuldigen.

Sommigen zullen daardoor vernederd, en anderen verheven worden.

Als de aarde door een hevigen schok zal geschud worden.

En de bergen in stukken zullen springen.

En als weggeblazen stof zullen worden.

En gij, menschen, in drie duidelijke klassen zult verdeeld worden.

De makkers van de rechterhand (hoe gelukkig zullen de makkers der rechterhand wezen).

En de makkers der linkerhand, (hoe ellendig zullen de makkers der linkerhand zijn);

En zij, die anderen in het geloof zijn voorgegaan, zullen hen in het paradijs voorafgaan.

Dat zijn zij, die God zullen naderen.

Zij zullen in tuinen van vermaak wonen.

Daar zullen velen van de vroegere godsdiensten.

En enkelen van den lateren zijn.

Rustende op zetels met goud en edelgesteenten versierd.

En tegenover elkander daarop zittende.

Jonge lieden, die eeuwig jong zullen blijven, zullen om hen heen gaan, om hen te bedienen.

Met bekers, kroezen en schalen met vloeienden wijn.

Hunne hoofden zullen geen pijn gevoelen, door dien te drinken, en hun verstand zal niet beneveld worden.

En met vruchten, van de soorten, welke zij zullen kiezen.