Showing 1-20 of 96 items.

Až dopadne událost nezvratná

#NÁZEV?

poníží, povýší.

Až země zatřese se záchvěvy

a hory na padrť budou rozdrceny

a jako prach rozptýleny,

rozdělíte se na tři skupiny:

na skupinu lidí po pravici - a co bude s lidmi po pravici?

a na skupinu lidí po levici - a co bude s lidmi po levici?

a na předáky. Předáci,

to jsou ti, kdož (k Bohu) jsou přiblíženi,

v zahradách slastí usídleni

#NÁZEV?

a jen málo z posledních.

Na lehátkách, jež zlatem vypleteny jsou,

jeden proti druhému odpočívat budou:

obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného

s číšemi, konvicemi a poháry nápoje čirého,

z něhož je hlava nerozbolí ani jím vyčerpáni nebudou,

a s ovocem, které si volně vyberou,