Showing 1-20 of 96 items.

E kur të ngjajë ndodhia (kijameti).

Realitetin e asaj ndodhie nuk a kush që do ta përgënjeshtrojë.

Ajo ëshë që rrëzon, është që grit (lart).

(ajo ndodh) Kur toka tundet me dridhje të forta.

E kodrat shkapërderdhën e bëhen copë e thërmi.

E bëhen pluhur i shpërndarë.

Dhe ju të ndaheni në tri grupe.

E ata të djathtit, kush janë ata të djathtit se?

Po të majtit, kush janë ata të majtit?

Ndërsa të përparmit janë të dalluar (janë në ballë).

Ata pra, janë më të afruarit (te Zoti).

Janë në Xhennetet e begatshme.

(ata janë) Shumë prej (popujve) të hershmëve.

E janë pak prej të mëvonshmëve.

Janë në shtretër të qendisur me ar.

Të mbështetur në to përballë njëri-tjetrit.

Atyre u shërbejnë djelmosha të gjithmonshëm.

Me gastare, me ibrigë dhe me gota të mbushura plot prej burimit.

Prej së cilës pije (vere) as nuk i dhemb koka, as nuk dehen.

Edhe pemë sipas dëshirës së tyre.