Showing 61-80 of 96 items.

Kuwaleta wengine badala yenu na kukuumbeni nyinyi kwa umbo msilo lijua.

Na bila ya shaka mlikwisha jua umbo la kwanza, basi kwa nini hamkumbuki?

Je! Mnaona makulima mnayo yapanda?

Je! Ni nyinyi mnayo yaotesha au ni Sisi ndio wenye kuotesha?

Tungeli taka tungeli yafanya yakawa mapepe, mkabaki mnastaajabu,

Mkisema: Hakika sisi tumegharimika;

Bali sisi tumenyimwa.

Je! Mnayaona maji mnayo yanywa?

Je! Ni nyinyi mnayo yateremsha kutoka mawinguni au ni Sisi ndio wenye kuyateremsha?

Tungeli penda tungeli yafanya ya chumvi. Basi mbona hamshukuru?

Je! Mnauona moto mnao uwasha?

Ni nyinyi mlio uumba mti wake au Sisi ndio Waumbaji?

Sisi tumeufanya uwe ni ukumbusho na manufaa kwa walioko nyikani.

Basi litakase jina la Mola wako Mlezi aliye Mkuu.

Basi naapa kwa maanguko ya nyota,

Na hakika bila ya shaka hichi ni kiapo kikubwa, laiti mngeli jua!

Hakika hii bila ya shaka ni Qur"ani Tukufu,

Katika Kitabu kilicho hifadhiwa.

Hapana akigusaye ila walio takaswa.

Ni uteremsho unao toka kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote.