Showing 41-60 of 96 items.

Na watu wa kushotoni; je ni yepi ya wa kushotoni?

Katika upepo wa moto, na maji yanayo chemka,

Na kivuli cha moshi mweusi,

Si cha kuburudisha wala kustarehesha.

Hakika hao walikuwa kabla ya haya wakiishi maisha ya anasa.

Na walikuwa wakishikilia kufanya madhambi makubwa,

Na walikuwa wakisema: Tutakapo kufa na tukawa udongo na mafupa, ati ndio tutafufuliwa?

Au baba zetu wa zamani?

Sema: Hakika wa zamani na wa mwisho

Bila ya shaka watakusanywa kwa wakati wa siku maalumu.

Kisha nyinyi, mlio potea, mnao kanusha,

Kwa yakini mtakula mti wa Zaqqumu.

Na kwa mti huo mtajaza matumbo.

Na juu yake mtakunywa maji yanayo chemka.

Tena mtakunywa kama wanavyo kunywa ngamia wenye kiu.

Hiyo ndiyo karamu yao Siku ya Malipo.

Sisi tumekuumbeni; basi hamsadiki?

Je! Mnaiona mbegu ya uzazi mnayo idondokeza?

Je! Mnaiumba nyinyi, au ni Sisi ndio Waumbaji?

Sisi tumekuwekeeni mauti; na wala Sisi hatushindwi