Showing 21-40 of 96 items.

Na nyama za ndege kama wanavyo tamani.

Na Mahurulaini,

Walio kama mfano wa lulu zilio hifadhiwa.

Ni malipo kwa waliyo kuwa wakiyatenda.

Humo hawatasikia porojo wala maneno ya dhambi,

Isipo kuwa maneno ya Salama, Salama.

Na wale wa mkono wa kulia, ni yepi yatakuwa ya wa kuliani?

Katika mikunazi isiyo na miba,

Na migomba iliyo pangiliwa,

Na kivuli kilicho tanda,

Na maji yanayo miminika,

Na matunda mengi,

Hayatindikii wala hayakatazwi,

Na matandiko yaliyo nyanyuliwa.

Hakika Sisi tutawaumba (Mahurulaini) upya,

Na tutawafanya vijana,

Wanapendana na waume zao, hirimu moja.

Kwa ajili ya watu wa kuliani.

Fungu kubwa katika wa mwanzo,

Na fungu kubwa katika wa mwisho.