Showing 81-96 of 96 items.

A, ndaj këtij ligjërimi (Kur’ani) ju jeni që e gënjeni.

Dhe falënderimi për furnizimin tuaj, ju jeni që e gënjeni.

Përse, pra kur arrin shpirti në fyt.

E ju në atë moment shikoni (se ç’po i ngjet).

E Ne jemi më afër te se ju, por ju nuk shihni.

Dhe përse, nëse ju nuk jeni përgjegjës (për vepra),

(Përse) Nuk e ktheni atë (shpirtin të mos dalë).

E nëse ai (i vdekuri) është prej të afërmëve (të Zotit).

Ai ka (te Zoti) kënaqësi, furnizim të mirë dhe Xhennet të begatshëm.

Po në qoftë se është nga të djathtët?

Pra, ty të qoftë se selam prej të djathtëve (i thuhet).

E në qoftë se është prej gënjeshtarëve të humbur,

Mirëseardhja e tyre është pritje me ujë të valë.

Dhe djegie nga zjarri i Xhehennemit.

E s’ka dyshim se kjo është ajo e vërteta e sigurt.

Pra ti lartëso Zotin tënd të madhëruar