Showing 61-80 of 96 items.

Që t’ju zëvendësojë me ë tjerë si ju dhe t’ju krijojmë rishtazi siç nuk dini ju.

Ju e keni të njohur zanafillën e parë, e përse nuk mendoni.

A nuk e shihni atë që e mblidhni?

A ju e bëni të mbijë ajo, apo Ne e bëjmë të mbijë?

Sikur Ne të dëshironim, do ta bënim atë të thyer (të shkatërruar) e ju do të mbeteshit gjithmonë të habitur (duke thënë).

S’ka dyshim se ne mbetëm të dëmtuar.

Po jo, ne mbetëm pa të (të varfëruar).

A e shihni ujin që po e pini?

A ju e lëshoni atë prej reve, apo Ne jemi që e lëshojmë?

Sikur Ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falënderoni?

A e keni parë zjarrin që ju e ndizni?

A ju krijuat drurin e tij, apo Ne jemi krijues?

Ne e bëmë atë si përkujtim (për zjarrin e Xhehennemit) dhe të nevojshëm për ata në vende të pabanuara (në shkretërirë).

Pra, ti lartësoje emrin e Zoti tënd të madh.

Betohem në shuarjen (përëndimin) e yjeve.

E ai është betim imadh, sikur ta dini!

Se me të vërtetë ai është Kur’an i famshëm.

Është në një libër të ruajtur.

Atë nuk e prek kush, vetëm të pastrit (melaiket).

Është i zbritur prej Zotit të botëve.