Showing 41-60 of 96 items.

E të majtit, ç’është puna e të majtëve?

Janë në vapë të zjarrit dhe në ujë të valë.

Dhe në errësirë tymi.

As e freskët e as e këndshme.

Ata përpara kësajkanë qenë të dhënë pas komoditetit (qejfeve).

Dhe ata ishin vazhdimisht në mëkatin e madh.

Dhe ishin që thonin: “A pasi të vdesim, të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, njëmend do të ringjallemi?

A edhe prindërit tanë të hershëm?

Thuaj: “Edhe të parët edhe të fundit!”

Kemi për t’u tubuar në një ditë të caktuar!

Pastaj ju, o të humbur e gënjeshtarë!

Keni për të ngrënë prej pemës Zekumë!

Prej saj keni për t’i mbushur barqet!

E menjëherë pas do të pini pre ujit t vluar!

Do të pini si deveja e etshme!”

Kjo është mirëseardhja e tyre ditën e gjykimit.

Ne u kemi krijuar juve, e përse nuk pranoni (ringjalljen)?

A më tregoni për farën që e dredhni,

A ju e krijoni atë, apo Ne jemi që e krijojmë?

Ne e kemi caktuar (dhe barazuar) ndërmjet jush vdekjen dhe Ne nuk ka kush që mund të na pengojë.