Showing 21-40 of 96 items.

Edhe mish shpezësh, cilin ta duan.

Dhe (gratë e tyre janë) hyri symëdha.

Si të ishim inxhi të ruajtura.

Shpërblim për atë, që ata punuan.

Aty nuk dëgjojnë fjalë të këqija as që janë mëkat (gënjeshtër).

Vetëm thënie: selam pas selami.

E për sa u përket atyre të djathtëve, çka është gjendja e të djathtëve?

Janë nën drunj të pemëve pa therra (pa gjemba).

Të bananeve me fruta palë-palë.

Nën hije të përhershme.

Pranë ujit rrjedhës.

Edhe ndër pemë shumë llojesh.

Që as nuk ndërprehen, as nuk janë të ndaluara.

Edhe shtretër të lartë (ose gra të larta).

Ne i kemi krijuar ato në një krijim të ri (formë të re).

Dhe ato i kemi bërë virgjëresha.

Të dashuruara (për burrat e vet), të një moshe.

(Ato janë) për ata të djathtët.

(Të djathtët) Janë shumë nga të parët (të hershmit).

Janë shmë nga më të vonshmit.