Showing 1-20 of 40 items.

ข้าสาบานต่อวันกิยามะฮฺ

และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเอง

มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ ?

แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว

เขาถามว่า เมื่อใดเถ่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพ (จะเกิดขึ้น)

แต่เมื่อสายตามืดมัว

และเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืด

และเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกัน

วันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี ?

เปล่าเลย ! ไม่มีที่พึ่งพิงดอก

ในวันนั้น ยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้น คือที่พักอันสงบสุข

วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลัง

เปล่าเลย ! มนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเอง

ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตาม

เจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ

แท้จริง หน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอาน (ให้อยู่ในทรวงอกของเจ้า) และการอ่านเพื่อให้จดจำ

ดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอาน เจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้น

แล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือ การอธิบายอัลกุรอาน

เปล่าเลย ! แต่ว่าพวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้