Showing 1-20 of 40 items.

Jag kallar till vittne Uppståndelsens dag!

Jag kallar till vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]!

Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben [på nytt]

Visst förmår Vi det! Vi förmår [till och med] återställa hennes fingerspetsar [i deras forna skick]!

Men människan vill fortsätta att leva sitt syndiga liv

och hon frågar [misstroget]:"Och denna Uppståndelsens dag, när kommer den?"

[Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

och månen mister sitt sken

och solen och månen förenas -

den Dagen skall människan ropa:"Vart skall jag fly?"

Men då finns ingen trygg plats dit du kan fly!

Den Dagen [är du tillbaka hos] din Herre - målet för din färd!

Den Dagen skall människan förstå vad hon gjorde och vad hon underlät;

ja, hon skall se sig själv [sådan hon var],

¤ven om hon söker ursäkter [för sina fel].

SKYNDA inte på din tunga [när du vill återge uppenbarelsens ord] för att snabbt få fram allt!

Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen.

När Vi läser den [för dig Muhammad], följ då uppmärksamt med i läsningen;

sedan är det Vår sak att göra dess mening klar.

NEJ! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen]