Showing 1-20 of 40 items.

Nei! Jeg sverger ved oppstandelsens dag,

og enhver sjel som irettesetter seg selv.

Tror mennesket at Vi aldri kan samle sammen hans knokler?

Jo, sannelig, Vi kan til og med forme hans fingertupper!

Mennesket vil fortsette et syndefullt liv,

og han spør: «Når kommer så oppstandelsens dag?»

Når synet blendes,

og månen formørkes,

når sol og måne blir ett,

– denne dag vil mennesket si: «Hvor finnes tilflukt?»

Nei! Det finnes intet fristed.

På denne dag blir oppholdsstedet hos Herren!

På denne dag får mennesket vite hva han har utrettet og hva han har forsømt.

Mennesket blir avklaring mot seg selv,

selv om han bringer sine unnskyldninger.

La ikke tungen løpe for å skynde på åpenbaringen.

Vår oppgave er dens sammensetning og dens fremføring.

Så når Vi resiterer den, så følg med i dens resitasjon.

Derpå er det Vår oppgave å utlegge den.

Nei, dere elsker det som iler hen,