Showing 1-20 of 40 items.

Hle, přísahám při dni zmrtvýchvstání

a při duši, jež stálé výčitky si činí!

Myslí si člověk snad, že neshromáždíme jeho kosti?

Však ano, a dokonce schopni jsme sestavit jeho prsty!

A naopak, člověk si spíše přeje jednat i dál hříšně

a ptá se:"Kdy vůbec ten den zmrtvýchvstání nastane?"

Až zrak se oslepí,

až měsíc se zatmí,

až slunce s měsícem se spojí,

tehdy člověk vykřikne:"Kam prchnout mám?"

Však pozor! Nebude žádný úkryt znám,

u Pána tvého v ten den bude shromaždiště jen!

V ten den bude člověku sděleno, co zavčas učinil a co zameškal.

Ba co víc, člověk sám sebe bude jasně zřít,

a kdyby své omluvy mohl předložit. . .

Nehýbej příliš jazykem svým, když je přednášíš, ve snaze je uspíšit,

vždyť Nám přísluší je shromáždit i číst.

A když ti je předčítáme, sleduj jeho přednášení,

a potom na Nás je podat jeho objasnění.

Však pozor! Vy naopak milujete rychle plynoucí