Showing 1-20 of 40 items.

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

i kunem se dušom koja sebe kori.

Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti?

Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.

Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi,

pa pita:"Kada će Smak svijeta biti?"

Kad se pogled od straha ukoči

i Mjesec pomrači

i Sunce i Mjesec spoje –

tog dana čovjek će povikati:"Kuda da se bježi?"

Nikuda! Utočišta nema.

Toga dana biće Gospodaru tvome prepušten,

toga dana čovjek će o onome što je pripremio, a što propustio obaviješten biti,

sam čovjek će protiv sebe svjedočiti,

uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi.

Ne izgovaraj Kur"an jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio,

Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao.

A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo,

a poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo.

Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite,