Showing 1-11 of 11 items.

De slag.

Wat is de slag?

En wat zal u doen begrijpen, hoe vreeselijk de slag zal wezen?

Op dien dag zullen de menschen als kapellen verspreid zijn,

En de bergen zullen als gekamde wol van verschillende kleuren worden, die door den wind is voortgedreven;

Maar hij, wiens weegschaal met goede werken zal bezwaard wezen,

Zal een behagelijk leven leiden.

Doch hij wiens weegschaal licht zal zijn,

Diens woning zal de kuil der hel wezen.

Wat zal u doen begrijpen, hoe vreeselijk de kuil der hel is?

Het is een brandend vuur.