Showing 1-11 of 11 items.

Roztříštění!

Co je to roztříštění?

Víš ty vůbec, co je to roztříštěni?

V ten den budou lidé jak můry rozptýlené

a hory podobat se budou rozcupované vlně.

Tehdy ten, jehož skutků váha bude těžká,

se octne v blaženém žití,

zatímco ten, jehož skutků váha bude lehká -

Propast bude jeho mátí.

Víš ty vůbec, co je to Propast?

Oheň planoucí!