Showing 1-11 of 11 items.

Smak svijeta!

Šta je Smak svijeta?

i šta ti znaš o Smaku svijeta?

Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

a planine kao šarena vuna iščupanā.

Onaj u koga njegova djela budu teška –

u ugodnu životu će živjeti,

a onaj u koga njegova djela budu lahka –

boravište će mu bezdan biti.

A znaš li ti šta će to biti? –

Vatra užarena!