Showing 1-11 of 11 items.

Krisma e kijametit.

Ç"ka është krisma?

Dhe ç’të mësoi ty se ç’është krisma?

Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara.

Dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur.

E sa i përket atij që i rëndohet peshoja e veprave të tij,

Ai është në një jetë të këndshme.

Ndërsa, atij që ka peshojën e lehtë të veprave të tij,

Vendi i tij do të jetë në Havije.

E ç’është ajo që të njoftoi ç’është ai (Havije)?

Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.