Showing 1-20 of 55 items.

STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat!

Men om de [som förnekar sanningen] får se ett tecken, vänder de sig bort och säger:"Alltid dessa trollkonster!" -

De är beslutna att avvisa [sanningen] och följer [bara] vad de själva tycker och önskar. Men allt har sin fasta bestämmelse.

De har fått lyssna till berättelser som borde ha hållit dem tillbaka

[och] till djup visdom, men varningarna var till ingen nytta;

vänd dig därför ifrån dem. Den Dag då roparen kallar människorna till det okända,

kommer de att stiga ut ur sina gravar, stirrande i marken, och som svärmar av gräshoppor

skynda fram mot roparen, och de som förnekade sanningen skall säga:"Detta är en svart dag!"

FÖRE dem förnekade Noas folk [uppståndelsens] sanning; de beskyllde Vår tjänare för lögn och kallade honom besatt och drev bort honom.

Och han ropade till sin Herre:"De är starkare än jag; [Herre,] kom till min hjälp!"

Och Vi öppnade himlens portar och lät rikligt regn strömma [utan uppehåll],

och källor springa fram ur marken så att vattnen möttes - allt i enlighet med [Guds] beslut.

Och Vi räddade honom på [skeppet] som timrats av plankor och spik,

och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon; [detta var] belöningen till den som hade kallats lögnare.

Vi gjorde denna [katastrof] till ett tecken, [ett exempel för människorna] - finns det någon som bevarar den i minnet [och tar lärdom]?

Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!

Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]

STAMMEN `Aad förnekade sanningen och hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar!

[Till sist,] en lång och olycksdiger dag, sände Vi en rasande stormvind mot dem,

som grep tag i människorna, [kastade omkull dem och lämnade dem utsträckta på marken] som palmstubbar, uppryckta med rötterna.