Showing 1-20 of 55 items.

Ei hulesc şi-şi urmează poftele, însă fiece lucru este hotărât!

Le-a venit dintre veşti una înfricoşătoare

cu o înţelepciune pătrunzătoare. Prevenirile nu le sunt însă de folos!

Întoarce-le spatele! În Ziua când îi va chema Chemătorul la ceva fără seamăn,

vor ieşi din morminte, cu privirea smerită şi se vor grăbi către Chemător, asemenea lăcustelor răzleţite.

Tăgăduitorii vor spune atunci: “Aceasta este o Zi grea!”

Poporul lui Noe, înaintea lor, a hulit şi ei l-au socotit pe robul Nostru mincinos. Ei au spus: “Este un îndrăcit!” Şi astfel a fost alungat!

El l-a chemat pe Domnul său: “Sunt biruit! Ajută-mă!”

Atunci am deschis stăvilarele cerului dând drumul apelor vijelioase

şi am rupt izvoarele pământului, iar apele s-au contopit după o Poruncă dată.

L-am dus pe Noe pe o corabie din scânduri şi sfoară de curmal.

El a plutit sub ochii noştri ca răsplată de la Cel ce a fost tăgăduit.

Şi Noi l-am lăsat ca semn. Mai este cineva care îşi aminteşte?

Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care îşi aminteşte?

Adiţii au hulit. Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

Noi am dezlănţuit împotriva lor furtuna care urla într-o zi nefericită şi nesfârşită.

Acea furtună i-a smuls pe oameni de parcă ar fi fost trunchiuri găunoase de curmali.

Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

Am făcut uşor Coranul întru amintire. “Mai este cineva care-şi aminteşte?