Showing 1-20 of 55 items.

Timen kommer nær. Månen spalter seg.

Men om de får se et jærtegn, vender de seg bort og sier: «Mer trolldom!»

De fornekter sannhet og følger egne meninger, men alle ting står fast.

Det er kommet til deres kunnskap meddelelser med et avskrekkende innhold,

med dyp visdom, men advarsler hjelper ikke.

Så vend deg bort fra dem! Den dag når utroperen kaller inn til en fryktelig ting,

med nedslåtte blikk vil de komme frem fra gravene, som om de var svermende gresshopper,

med halsen utstrakt mot utroperen. De vantro vil si: «Dette er en hard dag!»

Noas folk fornektet sannhet før dem, og kalte Vår tjener for løgner, og sa: «Mannen er besatt!» Han ble forjaget.

Men han ropte til Herren: «Jeg er underlegen, så hjelp til Du!»

Så åpnet Vi himmelens porter for strømmende vann,

og lot kilder bryte frem av jorden, og vannene møttes som bestemt var.

Og Vi bar ham på et skip med planker og nagler,

som seilte for Våre øyne, en belønning for en som høstet utakk.

Vi etterlot det som et jærtegn. Men er det noen som vil la seg formane?

Hvordan var vel Min straff og Min advarsel?

Nå har Vi gjort Koranen lett tilgjengelig til formaning! Men finnes det noen som lar seg formane?

Ad forkastet, og hvordan var vel Min straff og Min advarsel?

Vi sendte over dem en hylende vind på en dag fylt av ulykke!

Den sopte menneskene med seg som stammer av opprevne palmetrær.