Showing 1-20 of 55 items.

Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.

Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají:"Kouzlo ustavičné!"

A za lež je prohlašují a své vášně následují, však ustanovení každé je neměnné.

A věru dostalo se jim již některých zvěstí, jež výstrahy obsahují

i moudrost dokonalou. Však nic platné není varování!

Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci strašné,

se sklopeními zraky vystoupí z hrobů svých jak kobylky rozptýlené,

krky ke svolavateli natažené! A řeknou nevěřící:"Toto věru těžký je den!"

A již před nimi lid Noemův znamení za výmysl pokládal a Našeho služebníka za lháře prohlásil; i řekli oni:"Blázen!" a on byl jimi odstrašen.

Pána svého vzýval:"Pomoz mi, jsem přemožen!"

A brány nebeské jsme otevřeli pro vodu tekoucí proudem

a ze země vytrysknout jsme dali pramenům, až setkaly se oba proudy dle rozkazu, jenž byl již předurčen.

A naložili jsme Noeho na loď postavenou z prken a palmových vláken,

aby plula pod naším zrakem v odměnu tomu, jenž byl tak odvržen.

A ponechali jsme ji jako znamení. Což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

A jaký byl Můj trest a Mé varování?

A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

A také ´Ádovci prohlásili za lež Naše znamení a jaký byl Můj trest a Mé varování?

A vyslali jsme proti nim vítr svištivý v den neblahý, nekonečný,

jenž lidi vytrhával tak, že byli jak palem vyvrácených kmeny.