Showing 1-20 of 52 items.

Нуун. Қалам билан ва сатрларга ёзадиган нарсалар билан қасам. (Оятда қасам қалам билан чекланмади, балки Аллоҳ сатрларга ёзилажак нарсалар билан ҳам қасам ичди. Бизнинг замонамизда қаламдан бошқа ёзув қўлланмалари ҳам чиқди. Қалам ва ёзиш билан қасам ичилиши мусулмонлар учун ўқиш-ёзиш, илм-маърифатга катта эътибор беришга чақириқдур.)

Сен Роббинг неъмати ила мажнун эмассан.

Ва албатта, сенга миннат қилинмайдиган ажр бордур.

Ва албатта, сен улкан хулқдасан.

Бас, тезда кўрурсан ва улар ҳам кўрурлар.

Сизлардан кимда жунунлик борлигини.

Албатта, Роббинг Ўзи, ким Унинг йўлидан адашганини билувчидур ва У ҳидоятда юрувчиларни ҳам билувчидур.

Бас, ёлғонга чиқарувчиларга итоат қилма.

Агар сен муроса қилсанг, улар ҳам муроса қилишни орзу қиларлар.

Итоат қилма! Ҳар бир қасамхўр, пасткашга.

Кишиларни айбловчи, чақимчилик қилиб юрувчига.

яхшиликни ман қилувчи, тажавузкор, сергуноҳга.

Қўпол, ундан сўнг отасининг таъйини йўққа.

Моли ва ўғиллари кўп бўлганидан.

Бизнинг оятларимиз Унгаўқилган пайтда, аввалгиларнинг афсоналари, деганга.

Тезда унинг тумшуғига белги қўямиз.

Албатта, Биз уларини боғ эгаларини синаганимиздек синаб кўрдик. Вақтики, эрта тонгада териб оламиз, деб қасам ичдилар.

Ва истисно қилмадилар.

Улар ухлаб ётганда, боғ устидан Роббингдан бўлган айланувчи айланиб чиқди.

Бас, у худди меваси териб олинганга ўхшаб қолди.