Showing 1-20 of 52 items.

Nuun. Naapa kwa kalamu na yale wayaandikayo,

Kwa neema ya Mola wako Mlezi wewe si mwendawazimu.

Na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika.

Na hakika wewe una tabia tukufu.

Karibu utaona, na wao wataona,

Ni nani kati yenu aliye pandwa na wazimu.

Hakika Mola wako Mlezi ndiye Yeye ajuaye zaidi nani aliye ipotea Njia yake, na Yeye ndiye anaye wajua zaidi walio ongoka.

Basi usiwat"ii wanao kadhibisha.

Wanatamani lau unge lainisha ili nao wakulainishie.

Wala usimt"ii kila mwingi wa kuapa wa kudharauliwa,

Mtapitapi, apitaye akifitini,

Mwenye kuzuia kheri, dhaalimu, mwingi wa madhambi,

Mkavu, na juu ya hayo, mshari, amejipachika tu.

Ati kwa kuwa ana mali na watoto!

Anapo somewa Aya zetu, husema: Hizi ni simulizi za uwongo za watu wa zamani!

Tutamtia kovu juu ya pua yake.

Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyo wajaribu wale wenye shamba, walipo apa kwamba watayavuna mazao yake itakapo kuwa asubuhi.

Wala hawakusema: Mungu akipenda!

Basi lilitokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako Mlezi, nao wamelala!

Likawa kama usiku wa giza.