Showing 1-20 of 52 items.

Eebe wuxuu ku dhaartay Qalinka iyo waxa Malaa"igtu qorayso (Camalka dadka).

Ee Nabiyow Nicmada Eebe darteed lama waallid.

Waxaana kuu sugnaaday Ajri aan go"ayn.

Waxaana kuu sugnaaday dabeeco (fiican) oo weyn.

Waad arki doontaa nabiyow Gaaladuna way arki doonaan.

kinna waalan (ama la caddibo).

Eebe waa ogyahay Cidda ka dhunta Jidkiisa, waana ogyahay Cidda hanuunsan.

Ee Nabiyow ha maqlin xaq beeniyayaasha (Warkooda).

Waxay jecel yihiin inaad u iilato iyana kuu soo iishaan.

Ha maqlin dhaar badane dhammaantiis oo dullaysan.

oo Xanlow ah, isku diraa ah.

Khayrka iyo Xoolahana reebta, gardarrow iyo dambiile ah.

Xumaantana ku madax agad isku dhejisna ah (xumaanlow ah).

inuu Xoolo iyo Wiilal uu leeyahay darteed (yuu saas u falay).

Marka Quraankannaga lagu akhriyana wuxuu dhahaa waa dadkii hore warkoodii.

wuxuuse Eebe ka calaamayn Sanqaroorka.

Eebe wuu Imtixaanay Gaaladii (Reer Makaad) sidii loo imtixanay kuwii beerta markay ku dhaarten inay Aroortii goostaan.

Iyagoon dhihin haddii Eebe idmo.

Waxaase Beertii xagaa Eebe uga yimid Amar iyagoo hurda.

Waxayna noqotay wax la shafay oo kale.