Showing 1-20 of 52 items.

Ved pennen, og det man skriver!

Du er ikke besatt, takket være Guds nåde.

Du har velfortjent lønn i vente.

Du har en høy karakter.

Du vil se, og de vil se,

hvem av dere som er hjemsøkt av fristelse.

Herren kjenner best hvem som forviller seg bort fra Hans vei, og Han kjenner best hvem som er på rett vei.

Hør ikke etter dem som fornekter!

De ønsker at du viser kompromissvilje, så vil de gjøre det samme.

Hør ikke etter hver foraktelig storsverger,

som baktaler folk og går rundt med rykter,

som hindrer det som godt er, som begår overtredelser i synd,

rå og påtrengende,

fordi han har rikdom og sønner.

Når Vårt ord fremleses for ham, sier han: «Fabler fra gamle dager.»

Vi skal merke ham på snuten!

Vi har satt dem på prøve, som Vi satte haveeierne på prøve, da de bedyret at de visselig skulle høste den om morgenen,

uten å gjøre unntagelsen («om Gud vil»).

Men en hjemsøkelse fra Herren hjemsøkte den mens de sov,

og om morgenen var den som en stubbmark.