Showing 1-20 of 52 items.

Nún. Při peru a při tom, co píší,

díky milosti Pána svého ty blázen žádný nejsi!

A věru tě očekává odměna neupomínaná,

vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.

A spatříš ty a také oni spatří,

kdo z vás je pokušením svedený.

Pán tvůj nejlépe zná, kdož z cesty jeho zbloudili, a dobře ví i o těch, kdož správně jsou vedeni.

Neposlouchej ty, kdo za lháře tě prohlásili!

Rádi by, abys jim lichotil, a pak i oni by ti lichotili.

Neposlouchej žádného křivopřísežníka hnusného,

klevetníka s pomluvami obcházejícího,

dobrému se na odpor stavějícího, nepřítele hříšného,

násilníka, a k tomu původu pochybného

- i když je majetný a syny obdařen!

Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá:"Povídačky starých!"

Však bude námi na rypáku označen!

A podrobujeme je zkoušce podobné té, jíž podrobili jsme majitele zahrady, kteří přísahali, že půjdou do ní zrána úrodu sklidit,

však nepronesli:"Bude-li Bůh chtít!"

A zatímco spali, jedna z metel Pána tvého ji navštívila,

takže za jitra zahrada jak očesána byla.