Showing 1-20 of 52 items.

Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,

ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud;

ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti,

jer ti si, zaista, najljepše ćudi

i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti,

ko je od vas lud.

Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na Pravome putu,

zato ne slušaj one koji neće da vjeruju,

oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili,

i ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,

klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi,

škrca, nasilnika, velikog grješnika,

surova i, osim toga, u tuđe pleme uljeza,

samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova,

koji govori, kad mu se ajeti Naši kazuju:"To su samo naroda drevnih priče!"

Na nos ćemo Mi njemu biljeg utisnuti!

Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je, sigurno, rano izjutra obrati

a nisu rekli:"Ako Bog da!"

I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesreća

i ona osvanu opustošena.