Showing 1-5 of 5 items.

Waarlijk, wij hebben den Koran in den nacht van al Kadr nedergezonden.

En wat zal u doen begrijpen, hoe uitstekend de nacht van al Kadr is?

Beter dan duizend maanden.

In dien nacht dalen de engelen en de geest Gabriëls door Gods bevel neder, met Zijne besluiten omtrent alles.

Het is vrede, tot het rijzen van den dageraad.