Showing 1-6 of 6 items.

SÄG:"Jag söker skydd hos människornas Herre,

människornas Konung,

människornas Gud,

mot det onda som den förrädiske frestaren

viskar i människornas hjärtan,

[viskar] genom [onda] osynliga väsen och [deras likar bland] människorna."