Showing 1-6 of 6 items.

Katakanlah (wahai Muhammad):"Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

"Yang Menguasai sekalian manusia,

"Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,

"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, -

"Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, -

"(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".